093462
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
97
68
165
92380
1933
4211
93462

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-16 12:07

สมัครขึ้รทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ Contact Center 1506 ได้แล้ว

Post on 07 พฤศจิกายน 2562
by Nongkhai
ฮิต: 15

              สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานภาคอิสระที่สนใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้รับความสะดวกในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนฯ และเข้าถึงการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็ว โดยได้เปิดช่องทางหลากหลาย เช่น รับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist/ โดยกรอกข้อมูลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
             นอกจากนั้น ยังได้รับสมัครผ่านศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 เพียงผู้สมัครที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อันเป็นการยกระดับการพัฒนาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย
             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง